Vrijwilligers doen hun best ! InterArt Petten
© Stichting InterArt Petten
Hoe InterArt ontstond Eind jaren 90 van de vorige eeuw zocht een groepje muzikanten een geschikte oefenruimte. Het door de Gemeente Zijpe overgenomen gebouw van de Nederlands Hervormde Kerk werd nauwelijks gebruikt en bleek vanwege de uitmuntende akoestiek bij uitstek geschikt voor muzikale uitingen. De muzikanten besloten een optreden te organiseren in de kerk. Dat was het eerste begin van een organisatie die een aantal jaren daarna werd ondergebracht in de Stichting InterArt. Er komt nogal wat voor kijken Het organiseren van concerten is een lange-termijn bezigheid. Vaak worden muzikanten al een jaar van tevoren benaderd. Alle bestuursleden zijn voortdurend alert op nieuwe groepen die het publiek kunnen boeien met hun muzikaal talent. Bij de samenstelling van een muzikaal gevarieerd seizoensprogramma wordt rekening gehouden met diverse muziekstijlen om daarmee zoveel mogelijk bezoekers een plezier te kunnen doen. De beschikbare ruimte, het podium, beperkt enigszins de keuze van groepen. Ook financien spelen een rol. De voormalige kerk biedt plaats aan max. 100 personen. Inkomsten uit toegangskaarten dienen de kosten van de concerten in evenwicht te houden. De akoestiek in het gebouw is optimaal voor muziekuitvoeringen. De muzikanten komen om die reden graag bij ons optreden.
Stichting InterArt bestaat uit een enthousiaste groep mensen die  culturele aktiviteiten, voornamelijk concerten en lezingen,  organiseert in het Cultureel Centrum, gehuisvest in de voormalige  Ned. Hervormde Kerk aan Plein 1945 te Petten.
Culturele evenementen
Home Programma Organisatie Contact Foto’s